Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Przyrody

Jest to forma ochrony powierzchniowej obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Rozróżnia się rezerwaty przyrody ścisłe (obszar niepodlegający ingerencji gospodarczej człowieka) oraz rezerwaty częściowe (dozwolone zabiegi gospodarcze zabezpieczające trwałość istniejących obiektów).

Najstarszym rezerwatem przyrody w Polsce jest rezerwat cisowy w Wierzchlesie w Borach Tucholskich (Pomorze). Powstał w 1826 roku.