Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy – wielkoobszarowa forma ochrony przyrody tworzona ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. Posiadają niższy status ochronny niż parki narodowe.
W Polsce w 2012 roku znajdowały się 122 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 2,61 mln ha, co stanowi 8,3% powierzchni Polski. Najwięcej parków występuje w woj. lubelskim, a najmniej w woj. opolskim.
W granicach parku krajobrazowego dozwolona jest gospodarcza eksploatacja gruntów rolnych, lasów lub innych nieruchomości, a także wykorzystanie turystyczne - z wyłączeniem turystyki motorowej - na planie wyznaczonej sieci szlaków. Park krajobrazowy tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody.
Na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba nie ma utworzonych Parków Krajobrazowych, najbliższy to Park Krajobrazowy Lasy Janowskie.