Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring Lasów

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Nowa Dęba

Tereny leśne Nadleśnictwa Nowa Dęba o powierzchni 21 954 ha, będące własnością Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo/foto pułapek. Monitoring lasu za pomocą kamer prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz kontroli innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy, że Nadleśnictwo Nowa Dęba, ul. Wł. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba jest administratorem danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.