Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie po latach

"Leśnikiem zostaje się na całe życie"

W czwartek 7 grudnia 2017 r. w świetlicy nadleśnictwa spotkali się z nami byli pracownicy nadleśnictwa, a zebrało się ich 27osób.

Choć niektórzy z nich  w Lasach Państwowych nie pracują już od wielu lat, to nadal czują się silnie związani z lasami i nadleśnictwem, nadal czują się leśnikami. 

Wspomnienia przeplatały się z porównaniami starego i obecnego sposobu pracy w lasach. Choć wiele się zmieniło wszyscy zgodnie twierdzą, że leśnikiem zostaje się na całe życie.