Położenie

Nadleśnictwo Nowa Dęba położone jest w południowo-wschodniej części kraju.

Historia

Nadleśnictwo Nowa Dęba (wcześniejsze Buda Stalowska) z obrębami: Buda Stalowska, Dęba, Babule w obecnych granicach i wg obecnego stanu posiadania utworzone zostało w roku 1978 z połączenia Nadleśnictwa Buda Stalowska z obrębami Buda Stalowska i Buda Stalowska–Dęba z Nadleśnictwem Babule.

Projekty i fundusze

Projekt pt. „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”.

Podziękowania

Otrzymane podziękowania i dyplomy dla Nadleśnictwa Nowa Dęba.