Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca, bo o tym dniu mowa, obchodzony jest Pierwszy Dzień Wiosny, jednak nie należy zapominać, że jest to również Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegorocznym obchodom będzie towarzyszyć hasło "Lasy i Zrównoważone Miasta".

Dzień ten jest okazją, aby uświadomić ludziom, jak duże znaczenie mają drzewa w miastach i lasy wokół terenów zurbanizowanych. Postępujący rozwój miast nie musi oznaczać większego zanieczyszczenia. Drzewa na terenach zurbanizowanych oraz lasy wokół nich sprawią, że w miastach będą lepsze warunki życia

Dlaczego tereny zielone mają tak duże znaczenie dla mieszkańców metropolii?

  • Lasy i drzewa magazynują węgiel, pomagając tym samym łagodzić skutki zmian klimatu na terenach zurbanizowanych i wokół nich.
  • Obecność drzew wpływa pozytywnie również lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania.
  • Strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C, redukując o 30 proc. zapotrzebowanie na klimatyzację.
  • Drzewa na terenach zurbanizowanych są doskonałymi filtrami powietrza, usuwającymi szkodliwe zanieczyszczenia i drobnocząsteczkowy pył.
  • Drzewa redukują hałas, ponieważ stanowią naturalną osłonę przed szumem z pobliskich dróg i terenów przemysłowych.
  • Dobrze zarządzane lasy oraz tereny zielone w miastach i wokół nich zapewniają środowisko do życia, pokarm i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wpływając  pozytywnie na różnorodność biologiczną.
  • Miejskie tereny zielone zachęcają do aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiegają chorobom oraz służą jako miejsce spotkań towarzyskich.
  • Lasy na terenach zurbanizowanych i wokół nich pomagają filtrować wodę, tym samym wpływają  jakość wody pitnej. Lasy chronią również zlewiska i zapobiegają powodziom, ponieważ magazynują wodę zarówno w biomasie, jak i glebie.

Jak co roku organizatorzy MDL zachęcają kraje do podejmowania działań, czyli sadzenie drzew, organizowania konkursów, wystaw czy innych inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, których celem jest uświadamianie roli oraz znaczenia lasów i drzew.

21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL).