Lista aktualności Lista aktualności

Biała sobota w Nowej Dębie

Leśnicy i myśliwi wspólnie z Miastem i Gminą Nowa Dęba, szkołą podstawową nr 2 i NZOZ „Centrum” Beata Tebin-Tomczyk w dniu 19 sierpnia zorganizowali w Nowej Dębie 27 akcję „Biała Sobota”, która powstała z inicjatywy RDLP w Lublinie.

Organizatorem akcji było Nadleśnictwo Nowa Dęba.

W ramach białej soboty w pomieszczeniach szkoły, lubelscy specjaliści z dziedziny: ortopedii, ortopedii dziecięcej, ginekologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, kardiologii, laryngologii, diabetologii oraz ortodoncji przyjęli łącznie 178 osób, których przebadali i udzielili porad lekarskich.

Przedsięwzięcie wzbudziło duże zainteresowanie i zadowolenie wśród mieszkańców.

Nad sprawnym przebiegiem „Białej Soboty” czuwał Nadleśniczy Kazimierz Kopeć wraz ze współpracownikami oraz Pan Andrzej Tyrawski przedstawiciel  Dyrektora RDLP w Lublinie.

Wszystkim zaangażowanym w pracę serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę lekarzy, którzy wzięli udział w akcji.